Tungkol sa atin

 

Itinatag ang Asian Health Services (AHS) upang suportahan ang Waitematā District Health Board na maghatid ng naaangkop sa kultura, naa-access, tumutugon at epektibong mga serbisyo sa ating lumalaking Asian migrant at refugee na mga komunidad.

Nagsimula ang serbisyo bilang isang pilot project noong 1999 sa pagtuklas sa mga pangangailangan sa kalusugan ng mga taong Asyano sa loob ng distrito ng Waitematā. Ang mga resulta mula sa mga survey ng mga taong Asyano at mga propesyonal sa kalusugan mula sa Hilaga at Kanlurang Auckland ay natapos at nakatulong upang ilunsad ang serbisyo noong Marso 2001 (Ngai et al; 2001).

 

Ang aming Pananaw

Ang layunin ng Asian Health Services ay pahusayin ang pag-access sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, karanasan ng pasyente, at katayuan sa kalusugan para sa mga pasyenteng Asyano, mga mamimili at kanilang mga pamilya sa loob ng distrito ng Waitematā sa kultura at wika sa iba't ibang paraan:

 • •paghahatid ng mga serbisyong mas tumutugon, naa-access at angkop sa kultura para sa populasyon ng Asya

 • •pakikipagtulungan sa pangunahin at pangalawang serbisyong pangkalusugan, mga NGO, mga komunidad sa Asya, iba pang mga stakeholder at mga kasosyo upang:

  • makamit ang mas mabuting resulta sa kalusugan

  • mapabuti ang komunikasyon

  • bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay

  • alisin ang mga hadlang sa kultura

 • pagbibigay ng access sa mga angkop na mapagkukunan ng wika at mga interpreter para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ng Waitematā DHB

 • pagbibigay ng suportang pangkultura para sa mga kawani upang mapabuti ang kanilang kamalayan sa kultura

 

Ang aming serbisyo

Kasama sa aming mga serbisyo at mapagkukunan ang: