APSS banner

Makipag-ugnayan sa Aming Koponan

Tanggapan ng North Shore

Available Lunes hanggang Biyernes 8:30am - 5pm
(hindi kasama ang mga pampublikong pista opisyal)

Telepono:

(09) 486 8920 x 43398/47101 (Chinese)

(09) 486 8920 x 49620 (Korean)

(09) 486 8920 x 7101(Other Asian languages)

Opisina ng Waitakere

Available Lunes hanggang Biyernes 8:30am - 5pm
(hindi kasama ang mga pampublikong pista opisyal)

Telepono  :

(09) 486 8920 x 46831 (Chinese)

(09) 486 8920 x 49620 (Korean)

(09) 486 8920 x 47101(Other Asian languages)

iCare Health Informasyon Line

Available Lunes hanggang Biyernes 8:30am - 5pm
(hindi kasama ang mga pampublikong pista opisyal)

Telepono:

(09) 442 3232 or 0800 88 88 30

Extn 42232 (internal)

Suporta sa Asian Breastscreen

Available Lunes hanggang Biyernes 8:30am - 5pm
(hindi kasama ang mga pampublikong pista opisyal)

Telepono:

(09) 486 8314 (Chinese)

(09) 488 4663 (Korean)

Iba pang mga detalye ng contact

Email:

apss@waitematadhb.govt.nz

 

Lahat ng iba pang mga katanungan

Mangyaring makipag-ugnayan sa aming APSS Team Leader, Ivy Liang

Email:

ivy.liang@waitematadhb.govt.nz

Telepono:

(09) 486 8920 x 47101

 

Mga Address:

Address sa Pagkoreo:

Asian Health Services
Waitemata DHB
Private Bag 93-503
Takapuna 0740

 

Pisikal na Address:

Tanggapan ng North Shore
Ground floor
3 Mary Poynton Cres
Takapuna 0740
North Shore

Opisina ng Waitakere
Entrance G, Lower Ground Floor
Waitakere Hospital
55-75 Lincoln Road
Henderson 0610