APSS banner

Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng Northshore

Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều (trừ ngày lễ)

Điện thoại:

(09) 486 8920 x 43398/47101 (tiếng Trung)

(09) 486 8920 x 49620 (tiếng Hàn)

(09) 486 8920 x 7101 (ngôn ngữ châu Á khác)

Văn phòng Waitakere

Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều (trừ ngày lễ)

Điện thoại:

(09) 486 8920 x 46831(tiếng Trung)

(09) 486 8920 x 49620 (tiếng Hàn)

(09) 486 8920 x 7101 (các ngôn ngữ châu Á khác)

Đường dây Sức khỏe châu Á (iCARE)

Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều (trừ ngày lễ)

Điện thoại:

(09) 442 3232 hoặc 0800 88 88 30

Số nội bộ 42243

Hỗ trợ khám sàng lọc ung thư vú châu Á

Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều (trừ ngày lễ)

Điện thoại:

(09) 486 8314(tiếng Trung)

(09) 488 4663 (tiếng Hàn)

Liên lạc khác

Email:

apss@waitematadhb.govt.nz

 

Các yêu cầu khác

Liên hệ với trưởng hóm Hỗ trợ bệnh nhân châu Á, Ivy Liang.

Email:

ivy.liang@waitematadhb.govt.nz

Điện thoại:

(09) 486 8920 x 47101

 

Địa chỉ:

Địa chỉ thư:

Asian Health Services
Waitemata DHB
Private Bag 93-503
Takapuna 0740

 

Địa chỉ:

Văn phòng Northshore
Ground floor
3 Mary Poynton Cres
Takapuna 0740
North Shore

Văn phòng Waitakere
Entrance G, Lower Ground Floor
Waitakere Hospital
55-75 Lincoln Road
Henderson 0610